Skip to content

Wachten op de storm

december 24, 2013

Het einde van het jaar is altijd een moment om kort terug te blikken. Hieronder een balans die op dit moment kan worden opgemaakt.

In het faciliteren en aanjagen van de landelijke dialoog over de professionalisering van zowel het communicatieonderwijs als de communicatiepraktijk heeft CommBat dit jaar veel bereikt. De stilte rond het communicatie beroepsonderwijs is inmiddels gebroken. De media hebben het thema afgelopen zomer opgepakt.

Vooral bij de politiek en de studentenvereniging ISO is er gehoor voor wat Commbat de afgelopen periode naar buiten heeft gebracht. Deze partijen zijn vooral bezig met de vraag welke verbeteringen er in de nabije toekomst nodig zijn voor de volgende generatie communicatieprofessionals.
Een van de pijlers van de ISO is een frequenter  doelmatigheidsonderzoek (DO) van de onderwijsinstellingen. De achterliggende vraag hierbij is: heeft de markt nog behoefte aan een generalistische opleiding? De CommBat-groep deelt uiteraard de mening dat degelijke DO-onderzoeken meer inzicht geven in het communicatievakgebied en –onderwijs.

De NVAO, VH, de SAC van de VH, het ministerie van OCW en het LOCO volgen vooralsnog vooral hun eigen agenda’s.
Het LOCO is in 2013 haar belofte (uit november 2012) niet nagekomen om aandacht te schenken aan het thema onafhankelijk landelijk onderzoek. Hetzelfde geldt voor beroepsvereniging Logeion die in 2012 aangaf hier tijdens een landelijk congres in 2013 aandacht aan te geven. LOCO koos onlangs voor een eigen onderzoek naar alumni-hbo-communicatie. Een onderzoek dat op het niveau van methodologie en (dus) kwaliteit ernstig te wensen over laat.

Met een aantal partijen uit het onderwijs en de communicatiepraktijk zijn wij hard bezig om de huidige chaos in het communicatie-onderwijs en –beroepenveld in kaart te brengen en een roadmap naar verbetering te organiseren.
We zijn aan het eind van het jaar de stilte voorbij. En nu is het wachten op de storm…

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: