Skip to content

In gesprek met Tweedekamerlid Paul van Meenen (D66)

november 9, 2013

Maandag 4 november jl. was een CommBat-delegatie te gast bij Paul van Meenen, tweedekamerlid voor D66. Een belangrijk thema van Van Meenen is onderwijskwaliteit. De uitnodiging aan Commbat voor een gesprek volgde nadat het Tweede Kamerlid het eindrapport en artikelen van CommBat had gelezen.

Mismatch

Na een korte introductie over de aanleidingen, activiteiten en bevindingen van CommBat kwam het gesprek op gang.
Een punt van zorg in het hoger beroepsonderwijs is de mismatch van opleiding met arbeidsperspectief. Eigenlijk zouden opleidingen verplicht moeten zijn zo’n mismatch te voorkomen, vindt Van Meenen. Dit staat enigszins op gespannen voet met de D66-gedachte dat iedereen vrij is om zelf een onderwijs- en beroepskeuze te maken. Van Meenen erkent – hoewel niet met zoveel woorden – dat opleidingen zijn gebaat me het zoveel mogelijk studenten binnen krijgen.

Aantal communicatieopleidingen

]Volgens Commbat is er een verband tussen dit laatste en de hierboven genoemde mismatch. Het aantal communicatieopleidingen in Nederland is te groot geworden. Het liefst zien wij dat opleidingsinstellingen zelf besluiten om studierichtingen Communicatie te sluiten. Dit brengt wel het risico met zich mee dat bij zo’n sanering ook uitgerekend een van de betere Communicatie beroepsopleidingen zou kunnen worden gesloten.
De communicatiearbeidsmarkt is bovendien zeer verslechterd. Met de instelling van stimuleringsmaatregelen, zoals de starters subsidie voor jong-afgestudeerden, is dit niet beter geworden. Jongeren verdienen een gesubsidieerde grijpstuiver voor een communicatieklus, waarbij het de vraag is of de kwaliteit daarvan goed genoeg is. Na een half jaar houdt hun werkervaring op.
Van Meenen maakte een  vergelijking met de Kinderopvang-industrie. Die was enkele jaren geleden booming, toen er grote vraag en weinig aanbod was aan kinderopvang. Maar sinds het gat tussen vraag en aanbod is gedicht – en de economische situatie zich heeft gewijzigd – heeft deze bedrijfstak het zwaar.

Onderbouwing

Vroeg of laat komen aannames en argumentaties over vraag en aanbod in (beroeps)onderwijs en van professionals uit bij de onderbouwing ervan. Wij van Commbat maken ons sinds begin dit jaar sterk voor een landelijk wetenschappelijk onderzoek naar de communicatiebranche, het communicatieonderwijs en het vakgebied. Alleen zo komen de feiten boven tafel en kan inzicht worden verkregen in kwaliteit en kwantiteit  in het hbo-communicatie. Maar Van Meenen ging hier nog niet op in.

Vaagheid van het vak

De problematiek in het hbo-communicatieonderwijs is echter niet het enige probleem. De vaagheid van het communicatie ‘vakgebied maakt het opleidingen binnen dat gebied niet bepaald makkelijk om effectief kundige afgestudeerden af te leveren. Hoe kun je een opleiding degelijk invullen zonder een degelijk referentiekader? En zijn – zo vroegen we –  hbo-communicatieopleidingen misschien eigenlijk niet te eenzijdig en te oppervlakkig? Ze leiden mensen op zonder diepgang en zonder specialistische kennis over een onderwerp. Dit illustreerden we met de bestaande situatie waarin starters met een opleiding geschiedenis, politicologie (wo) en vergelijkbaar heel gemakkelijk aan de slag kunnen ‘in de communicatie’, maar dat dit niet geldt in omgekeerde richting. Met het oog op de arbeidssituatie in het communicatiedomein ledien opleidingen in Communicatie al gauw op tot werkloosheid.
In deze fase van het gesprek leek er een kwartje te vallen bij het Tweede Kamerlid.

Onderzoek

Bijzonder is onderwijl dat de opleidingen zelf geen antwoord geven op deze problematiek. Dat komt onder meer doordat ze in de regel geen inzicht hebben in waar, hoe en wanneer hun studenten aan hun baan komen – al dan niet in het beroep waar ze hun opleiding in hebben gevolgd. Ook hieruit volgt de noodzaak voor een algemeen landelijk onderzoek.
Er worden echter wel degelijk dingen onderzocht. Zowel de NVAO, Ministerie OCW, als de Vereniging Hogescholen laten momenteel onderzoeken doen. Elk binnen de eigen koker en autonoom van de andere onderzoeken. Commbat probeert ondertussen al maanden met al deze instanties in contact te komen en een gezamenlijke dialoog aan te gaan. Op basis van onze activiteiten overheerst op dit moment het gevoel dat al die instanties voornamelijk hun eigen ding doen en weinig zien in samenwerking met andere stakeholders. Commbat betwijfelt dan ook de waarde van de uitkomsten van dergelijke versnipperde aanpakken. Ze vraagt zich ook af wat er vervolgens met de resultaten wordt gedaan? Een antwoord hierop vanuit de Tweede Kamer, in de persoon van Van Meenen, blijft helaas vooralsnog uit.

Aan het eind van het gesprek geeft Paul van Meenen aan dat hij het bijzonder vindt dat de zorgen over onderwijs door het beroepsveld, bij monde van Commbat, bij hem zijn aangekaart. Hij neemt dit om die reden zeer serieus, en wil op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen.

Advertenties
No comments yet

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: