Spring naar inhoud

Van dialoog naar radiostilte

december 8, 2012

Hoewel de vraag naar en noodzaak tot verbetering van communicatie-opleidingen groot is, lijken bestuurders en regenten op dit moment vooral de rust binnen het communicatievakgebied na te streven. Enkele Commbat-persberichten die na de LOCO-bijeenkomst van 14-11 hier en daar waren geplaatst (zie vorige post), zijn inmiddels op die plekken weer verwijderd– zonder de afzenders van die berichten een toelichting te geven. Als een vorm van conventionele crisiscommunicatie lijken de gelederen rond ‘het’ communicatievak zich alweer te sluiten… Op een open dialoog, die in het kader van Commbat gedurende een jaar in het land is gevoerd, zitten de regenten van communicatieopleidingen blijkbaar niet te wachten.

Commbat eindrapport

Onlangs werd het Commbat eindrapport gepresenteerd aan het LOCO. Tijdens die bijeenkomst werden aan de ene kant de Commbat bevindingen onderkend door de afgevaardigden van de communicatie HBO’s. Aan de andere kant werd er vervolgens tevens voor gekozen voorlopig nog geen haast te maken met het vertalen van die bevindingen naar concrete acties. Men was bereid een en ander in te brengen bij zogenoemde beroepenveldcommissies, die vanuit praktijkervaring met advies de Hbo’s beogen uit te lijnen met de beroepspraktijk. De belangrijkste, en teleurstellende beslissing was dat de conclusies en aanbevelingen van Commbat meemogen als input voor het landelijk congres van het LOCO, ergens in het najaar van 2013(!). Over een jaar dus…

De interventie in de media – het laten verwijderen van persberichten – lijkt een beetje op containment politiek. Het willen beheersen en controleren van de situatie. Maar ook het initiatief van Logeion om zich op te werpen als hoeder van kwaliteit heeft – in ieder geval ten dele – te maken met containment, het bewaken van de eigen rol. Ook al is die rol de afgelopen tien jaar nauwelijks meer geweest dan die van bewaker van de status quo. Logeion voelde er in 2011 helemaal niets voor om mee te werken aan het veldonderzoek van Commbat naar de kwaliteit van het Hbo-communicatieonderwijs… Dat deze club zich nu wel opwerpt als waker over de kwaliteit van Communicatie-opleidingen is dan ook frappant.

Op de pagina www.logeion.nl/toetsingencertificeringcommissie is te lezen:

“Communicatieprofessionals vinden dat Logeion zich moet uitspreken over de kwaliteit van opleidingen. Dat blijkt uit recent onderzoek van het CommunicatiePanel. Het onderzoek was een initiatief van de Toetsings- en Certificeringscommissie (TCC)  van Logeion. De TCC wilde weten hoe de communicatieprofessional aankijkt tegen de certificering van opleidingen. De TCC heeft namelijk de opdracht tot een nieuwe aanpak van de opleidingscertificering te komen, maar heeft de achterban er wel behoefte aan? Het antwoord op die vraag is dus een volmondig ja.”

Certificering in verwarring

Maar is het bewaken van kwaliteit in de vorm van certificering eigenlijk wel een taak voor een beroepsvereniging? Wat houdt zo’n zelfcertificering eigenlijk in? En wat mogen we van zoiets verwachten in de wetenschap dat zelfregulering in bijvoorbeeld de media (in binnen- en buitenland) meestal een wassen neus is?
Het enthousiasme van Logeionbestuurders om deze controlerol te claimen past bovendien niet in de staat van verwarring rond inhoud en richting die de Logeiongemeenschap al zo lang in de greep heeft. ‘Het’ vak is eenvoudig te verdeeld over wat kwaliteit en vakinhoud eigenlijk zijn, om hier zelf een kwaliteitstoets op te kunnen doen. Er wordt binnen Logeion bovendien al langer dan 10(!) jaar gezocht naar focus als het gaat om herkenning en erkenning van toegevoegde waarde van communicatieprofessionals. En (moeilijke) keuzes zijn er gedurende die tijd niet gemaakt. Terwijl het bewaken van kwaliteit – en überhaupt het vaststellen van kwaliteitscriteria – natuurlijk neerkomt op het maken van soms lastige keuzes. Indien vanuit deze achtergrond wordt gecertificeerd, zit de verwarring over ‘het’ vak daar automatisch in besloten. Wat is kortom de meerwaarde van een verwarde certificering?

Het Logeion-initiatief loopt dus grote kans dat het de verbetering van communicatie-opleidingen eerder in de wielen rijdt dan versterkt. De toetsing van kwaliteit en relevantie ligt niet bij beroepsverenigingen, behartigers van het zakelijk en beroepsbelang, maar bij de onderwijsinspectie, die het belang van studenten dient. Studenten willen immers wel werk vinden na hun afstuderen. En juist dat scenario staat voor communicatiestudenten al een tijdje onder toenemende druk.

Accreditatie

Ook is er zoiets als de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), die opleidingen elke zes jaar bezoekt en doorlicht. Dat zal binnenkort ook weer gebeuren. En de verwachtingen van de uitkomsten hiervan – die onder meer op basis van het Commbat eindrapport kunnen worden gevormd – zijn nou niet bepaald rooskleurig.

Het Logeion-kwaliteits-initiatief doet ook automatisch de vraag reizen wat Logeion nu zelf anders denkt te gaan doen, ten opzichte van het laatste decennium waarin deze vereniging weinig tot niets heeft gedaan behalve oude waarden en normen rond papieren media en zenderschap te beschermen en deze te fixeren in beroepsprofielen?

Opleidingen kunnen hun tijd wel beter gebruiken dan te gaan voor een kwaliteitskeurmerk van Logeion. Daar prikken de officiële NVAO-commissies immers snel doorheen. Op basis van de Commbat-rapportage die op 14 november in het LOCO is besproken, is nu echte hulp en steun voor de opleidingen onderweg om die NVAO-proeven in de toekomst te kunnen doorstaan.

3 reacties leave one →
 1. Erik Reijnders permalink
  december 8, 2012 14:26

  Deze bijdrage is in mijn ogen op zijn minst onevenwichtig te noemen. Ik heb me een beetje verdiept in de huidige ontstane situatie rond Commbat waaraan ik zelf ook diverse keren een bijdrage leverde. Er zijn de afgelopen maanden kennelijk diverse onverkwikkelijke zaken gebeurd waar we hoe dan ook de woorden persoonlijk conflict op kunnen plakken. In plaats van hieraan in stilte te werken verschijnt nu weer deze bijdrage die eerder afdwaalt van een constructieve oplossing in plaats van daaraan bijdraagt. Ronduit jammer dat onhandig optreden dit in de weg staat. Zeer velen hebben een bijdrage geleverd aan Commbat. In plaats van lessen trekken uit het conflict, woedt de brand door. De deelnemers die wachten op resultaat in verbijstering achterlatend. Commbat als onhandige en gemiste kans het vak op een hoger plan te brengen. Ik kan niet anders concluderen dan dat ik onvolwassen gedrag zie. En daar distantieer ik me dus van.
  Erik Reijnders

  Like

 2. december 8, 2012 16:02

  Beste Erik,
  Jouw reactie op deze post verrast me. Ik kan vanuit mijn optiek als participerende en betrokken toeschouwer een paar zaken nu niet plaatsen. Op 22 november is naar alle deelnemers aan Commbat een eindrapportage terug gekoppeld. Daarmee heeft Commbat gedaan wat ze had beloofd. Dat deelnemers in verbijstering achterblijven klopt dus naar mijn informatie niet.
  Dit bericht neemt stelling, daar zijn we het ongetwijfeld over eens (dit geldt overigens voor alle postings op deze pagina, waarvan ik er zelf ook een paar heb geschreven). Maar is de inhoud om die reden ook onhandig en onvolwassen? Waar komen die predicaten vandaan? En waar zijn ze eigenlijk op gericht? Me dunkt dat ze niet kunnen slaan op dit bericht, dat slechts een situatie beschrijft en ter discussie stelt.

  Like

 3. Erik Reijnders permalink
  december 8, 2012 18:00

  Ha Luc
  Ik vind het niet passen op deze plaats teveel in detail te treden. Het gaat voorzover ik heb begrepen om persoonlijk optreden van individuen en een ontstane conflictueuze situatie die een constructief vervolg lijken te blokkeren. Het bovenstaande past mi in die lijn.
  Als deelnemer heb ik tot dusver nog geen rapportage ontvangen en de vage nieuwsberichten zijn zoals gemeld verwijderd. Het topje van een ijsberg.
  Als je meer wilt weten moet je me maar eens bellen. In elk geval blijf ik bij bovenstaande reactie. Met groet Erik

  Like

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: